Вина и нейните две форми


Вината е психичното отношение на дееца към извършеното общественоопасно деяние и предизвиканите от него общественоопасни последици. Проявява се в две форми - умисъл и непредпазливост....
 

Постановление за назначаване на експертиза


Подписаният.............разследващ полицай при РУП на МВР гр..........след като се запознах с материалите по досъдебното производство (бързо производство, незабавно производство) № ................г...
 

Наказателно-процесуални функции


Наказателнопроцесуална функция е дейност и направлението на тази дейност. Дейност на определени държавни органи и граждани, развиващи се на основата на наказателнорпоцесуални правоотношения...
 

Наказателно право - тест върху обща част


Тестът е подходящ за упражняване на знанията по Наказателно право, както и за вид текущо оценяване на студентите...
 

Престъпност на непълнолетните


Основни харктеристики – хуманизъм. Принципи в съвременната политика: ограничаване на приложението на НП, намеса на служби за социално подпомагане и възпитание, освобождаване от наказателна отговорност...
 

Особености при изпълнението на наказанието ЛС в затворническите общежития от открит и преходен тип


Изпълнение на наказанието ЛС в открити и преходни затворнически общежития е пряко приложение на принципа на диференцирания подход при третирането на различните категории осъдени....
 

Контрабанда в границите на Европейския съюз


Макар и на пръв поглед, темата е позната и многократно обсъждана, продължават да се пораждат редица въпроси при разглеждане на тези, особено характерни за региона, престъпления...
 

Източници на наказателноправните норми


Източници на наказателноправните норми - лекция на проф. Румен Марков във ВСУ...
 

Обект на престъплението


Обект на престъплението според българското наказателно право. Лекция на проф. Румен Марков....
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Наказателно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент