Наказателно право-особена част pro


Най-важното, което студента трябва да знае при явяване на изпит по наказателно право особена част във Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''...
 

Наказателно право


НП е един от отраслите на действащото право. НП представлява установена от държавата система от правила за поведение на хората в обществото...
 

Особености при изпълнението на наказанието ЛС в затворническите общежития от открит и преходен тип


Изпълнение на наказанието ЛС в открити и преходни затворнически общежития е пряко приложение на принципа на диференцирания подход при третирането на различните категории осъдени....
 

Теми по Наказателно право за гимназиите pro

16 окт 2015
·
38
·
11,592
·
15.00 лв.

Обществената опасност е най-важнота социална съставка за криминализация на деянията. Тя е материално понятие, защото е неюридическа съставка. Пресъплението не само поражда наказателна отговорност, но и определя нейната тежест – по-тежко престъпление...
 

Разработени теми по Наказателно право pro

07 ное 2015
·
97
·
61,120
·
3
·
30.00 лв.

Действията, които се извършват в наказателния процес са правни действия, защото са предвидени в НПК...
 

Изпълнение на наказанието pro

25 дек 2015
·
35
·
15,632
·
1
·
35.00 лв.

Изпълнение на наказанията е самата дейност, която се осъществява и която се регламентира от наказателното изпълнително право...
 

Развити теми за устния изпит по Наказателноправни науки pro

01 яну 2016
·
179
·
121,155
·
5
·
194
·
1
·
50.00 лв.

Наказателноотговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност на непълнолетните...
 

Теми по Наказателно право (за гимназии) pro

01 яну 2016
·
28
·
8,334
·
1
·
20.00 лв.

Обща част. Наказателноотговорни лица. Субект на престъплението. Вменяемост и невменяемост. Малолетни и непълнолетни. Понятие за престъпление...
 

Разработени въпроси по Наказателно право (УНСС)

05 юни 2017
·
72
·
30,738
·
28

Най-общо правото може да бъде определено като съвкупност или система от правила за поведение на хората в обществото, установени или санкционирани от държавата и отразяващи волята на законодателя, чието спазване от правните субекти се гарантира от...
 

Наказателно право


Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука...

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Наказателно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент