Наказателно право


Лекции по наказателно право, много пълни , идеални за подготовка за изпита...
 

Накзателно право - 2 част

14 ное 2011
·
41
·
19,726
·
699
·
331

Лекции по Наказателно право - особена част на проф. Р. Марков...
 

Лекции по наказателно процесуално право


Наказателно-процесуалното право е отрасъл на публичното право и съставлява система от правни норми, които уреждат дейността на участващите в наказателния процес органи и лица и развиващите се помежду им процесуални отношения. Характерен за него е.......
 

Наказателноправни науки


Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателственоправната наука....
 

Наказателно процесуално право


Файлът съдържа лекции по наказателнопроцесуално право при Никола Манев за 4ти семестър, специалност. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред с профил криминалистика....
 

Наказателно право - обща част


Наказателното право е основен отрасъл от обективното право.Предметът и метода на регулиране дават спецификата на правния отрасъл....
 

Наказателно право - лекции


Лекции за държавния изпит по наказателно-правни науки (конспект 2007г.)...
 

Наказателно право обща част


Материала е предназначен за студенти по право във Варненски Свободен университет, съдържа изчерпателни лекции по наказателно право обща част...
 

Наказателно изпълнително право


Започва да се оформя под наименованието пенитенциарно право като обособен дял на НП в края на 18 век, началото на 19 век с интитуционализирането и утвърждаването на наказанието – лишаване от свобода...
 

Наказателно процесуално право


Лекции по наказателно процесуално право за пети курс в юридически факултет на СУ "Климент Охридски"...

Избрани критерии за търсене

Право
Наказателно право
Лекции
Ограничаване на резултатите