Наказателно право


Лекции по наказателно право, много пълни , идеални за подготовка за изпита...
 

Наказателното право

12 сеп 2011
·
33
·
43,633
·
358
·
579
·
203

Обща характеристика на системата на особената част на наказателното право. Задачи и цели на особената част. Особена част и принципи на наказателна отговорност...
 

Наказателно право


Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателно-правната наука. Действие на наказателния закон по време и място. Наказателно отговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост...
 

Международнонаказателно право


Лекции по МНП - геноцид,престъпления против мира и тн...
 

Разделението на властите в контекста на политиката за национална сигурност


Средата за сигурност e съвкупност от динамично променящи се външни и вътрешни условия, в които държавата функционира, реализира политическите си приоритети и защитава националните си интереси. От тук следва, че трансформацията в сектора на българската...
 

Наказателно право


Наказателното право представлява система от правни норми като специфично средство за противодействие на престъпленията посредством предвиждане и налагане на наказание на извършилите ги лица. Наказателното право визира общественоопасните деяния...
 

Наказателно раво


Лишаване от свобода – представлява ограничаване на свободното придвижване, по време на което осъденият запазва всичките си права с изключение на правата, с които е лишен от присъдата и правата, чието упражняване е несъвместимо с изпълнението...
 

Решаване на наказателно производство със споразуение


53. Решаване на наказателното производство със споразумение. Действащите наказателни закони,материален и процесуален предвиждат правна уредба относно възможността за отклоняване от общата наказателно-процесуална форма....
 

Места за изпълнение на лишаването от свобода


Местата за изпълнение на наказанието лишаване от свобода са държавни органи, специално създадени за тази цел, като в тях може да се изпълнява и мярката за неотклонение задържане под стража по чл. 64, НПК....
 

Органи по изпълнение на наказанията


Органите по изпълнение на наказанията се делят на два вида:Специализирани органи- те са пряко натоварени с изпълнение на наказанията...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Наказателно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент