Наказателно право


Лекции по наказателно право, много пълни , идеални за подготовка за изпита...
 

Наказателно право


Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателно-правната наука. Действие на наказателния закон по време и място. Наказателно отговорни лица - субект на престъплението, вменяемост и невменяемост...
 

Международнонаказателно право


Лекции по МНП - геноцид,престъпления против мира и тн...
 

Решаване на наказателно производство със споразуение


53. Решаване на наказателното производство със споразумение. Действащите наказателни закони,материален и процесуален предвиждат правна уредба относно възможността за отклоняване от общата наказателно-процесуална форма....
 

Места за изпълнение на лишаването от свобода


Местата за изпълнение на наказанието лишаване от свобода са държавни органи, специално създадени за тази цел, като в тях може да се изпълнява и мярката за неотклонение задържане под стража по чл. 64, НПК....
 

Органи по изпълнение на наказанията


Органите по изпълнение на наказанията се делят на два вида:Специализирани органи- те са пряко натоварени с изпълнение на наказанията...
 

Лекции по наказателно-процесуално право


В ДП още ги наричаме действия по разследването. Наричаме ги още съдебни следствени действия...
 

Наказателно изпълнително право


Лекции от 3-ти курс, специалност право по Наказателно изпълнително право...
 

Пенитенциарно право


Пенитенциарното право има за предмет изпълнението на наказанията, наложени с влязла в сила присъда, т.е. по наказателни дела...
 

Алтернативи на лишаването от свобода


Наказанието лишаване от свобода е единствената мярка за противодействие на нарасналата престъпност. Но то изправя затворите пред прага на пренаселеност. Пробацията е система от мерки за извънзатворно въздействие...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Право
Наказателно право
за Студенти
Ограничаване на резултатите