Международно наказателно право


Съществува спор по въпроса дали МНП е самостоятелен отрасъл или е хибридно. В теорията въпросът не е изяснен, но тези, които го преподават го смятат за самостоятелен отрасъл....
 

Наказателно право


Обща характеристика на наказателното право. Предмет, метод и система на наказателноправната наука...
 

Наказателно право


НП е един от отраслите на действащото право. НП представлява установена от държавата система от правила за поведение на хората в обществото...
 

Наказателно право и наказателнопроцесуално право


Наказателна отговорност и възраст. Наказателна отговорност е съвкупността от правоотношения между държавата и престъпника, породени от извършеното престъпление, чието...
 

Наказателно право


Наказателното право е отрасъл или клон от правната система на Република България...
 

Наказателно право


Лекции по Наказателно право, подходящи за студенти по Право в трети курс...
 

Особености при изпълнението на наказанието ЛС в затворническите общежития от открит и преходен тип


Изпълнение на наказанието ЛС в открити и преходни затворнически общежития е пряко приложение на принципа на диференцирания подход при третирането на различните категории осъдени....
 

Наказателно право - обща част


Основни понятия са: престъпление и наказание. Престъплението – най-тежък вид правонарушение. Характеризира се с най-висока степен на обществена опасност, от което следва, че наказанието, което се налага, е най-тежката държавна санкция....
 

Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции в НП. Наказателнопроцесуална форма.


Чрез извършване на НП се осъществява възникналата наказателно-правна отговорност, материалното наказателно-правно отношение за извършено престъпление....
 

Наказателно право, обща част


Наказателно право обща част при проф. Петко Кипров...
1 2 3 »

Качи общ материал и спечели
 

Сподели своите Общи материали по Наказателно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент