Лишаване от свобода


Наказанието лишаване от свобода заема основно място в санкционните системи на съвременния свят. Изключение не прави и нашето законодателство, предвиждайки го в преобладаващия брой текстове от особената част на българския наказателен кодекс...
 

Вина - понятие, форма


Курсова работа по Основи на правото при доц. Милкова във ВСУ "Черноризец Храбър" - Варна...
 

Разузнавателна информация. Същност. Видове


Курсова работа по основи на анализа по сигурността...
 

Правно положение на лишениете от свобода. Самодейни органи.


Курсовата работа съдържа подробна онфорамция относно правното положение на лишениете от свобода и органите, които самите те могат да образуват, за да ги представляват в местата за лишаване от свобода...
 

Рецидив. Видове рецидив и критерии за тяхното разграничаване


Работата разглежда Рецидива, неговите форми и съответната наказуемост за тях. Включена е и съдебна практика. Работата е за отличен, авторска и изцяло развита...
 

Правна помощ


Курсова работа по наказателен процес за допускане до изпит. Съдържа няколко глави: Правна помощ - характеристика и видове; Право на защитник - характеристика, съдържание, лица, които могат и не могат да бъдат защитници, функции. Видове защита...
 

Наказания, свъзрзани с лишаване от свобода


Съществуват общо три вида наказания свързани с лишаване от свобода: I.Лишаване от свобода. II.Доживотен затвор III. Доживотен затвор без замяна. Под свобода се разбира съвкупността от всички права и законови интереси, коиото гражданинът у нас притежава...
 

Рецидив. Същност, характеристика, видове


Рецидивът като основен институт на наказателноправната наука има значимо място в систематическото изучаване на Наказателното право като цяло...
 

Участие на съдебните заседатели в състава на съда - основен принцип в наказателното правораздаване


Основните принципи на наказателния процес са уредени в глава втора на НПК, те са в неразривна връзка един с друг и прилагането им води до справедлив и законосъобразен наказателен процес. Принципите на наказателния процес са...
 

Робство и търговия с роби


Робството и търговията с роби са познати още от древността. Робовладението е било част от политиката на всяка държава в миналото. Робът е бил абсолютно безправен и принадлежал изцяло на господаря си, който имал пълната власт над него...
1 2 3 4 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Наказателно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент